UAB "GYDOMOJO MASAŽO CENTRO” PRIVATUMO POLITIKA


DĖKOJAME JUMS , KAD LANKOTĖS MŪSŲ SALONUOSE IR NAUDOJATĖS MŪSŲ PASLAUGOMIS - GYDOMAISIAIS MASAŽAIS. MŪSŲ ĮMONEI SUTEIKTA TEISĖ TEIKTI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGĄ. MES KAIP IR DAUGUMA KITŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, RENKAME DUOMENIS APIE JUS IR APIE JŪSŲ SVEIKATĄ. ŠIE DUOMENYS YRA NAUDOJAMI TIK GYDYMO TIKSLAIS. ATSKIRI DUOMENYS (TELEFONO NUMERIS) NAUDOJAMI, KAD ĮSITIKINTUMĖME TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBE, SUTEIKTUMĖMĖ JUMS REIKALINGĄ INFORMACIJĄ (PRIMINIMAS APIE APSLANKYMUS), ATRINKTUMĖME JUMS NAUDINGĄ INFORMACIJĄ IR INFORMUOTUMĖME APIE NAUJIENAS. MES SUPRANTAME JŪSŲ RŪPESTĮ DĖL DUOMENŲ SAUGUMO IR Į TAI ŽIŪRIME LABAI RIMTAI. TODĖL RINKDAMI JŪSŲ DUOMENIS, VISADA VADOVAUJAMĖS ŠIA PRIVATUMO POLITIKA. MES PASKYRĖME ATSAKINGĄ ASMENĮ, KURIO PAGRINDINĖ UŽDUOTIS PASIRŪPINTI ASMENS DUOMENŲ APSAUGA. IŠKYLUS KLAUSIMAMS AR NUOGASTAVIMAMS GALITE KREIPTIS EL. PAŠTU VYDA@GMCENTRAS.LT ; EDGARAS@GMCENTRAS.LT. NORIME INFORMUOTI JUS KOKIUS DUOMENIS MES RENKAME. PAGAL SVEIKATOS MINISTERIJOS REIKALAVIMUS. KAIP SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAI, MUMS YRA PRIVALOMA KIEKVIEM LANKYTOJUI (PACIENTUI) UŽPILDYTI AMBULATORINĘ ASMENS SVEIKATOS ISTORIJĄ FNR.025/A. JAI UŽPILDYTI REIKALINGI DUOMENYS: VARDAS, PAVARDĖ, LYTIS, TELEFONO NUMERIS, PILNA GIMIMO DATA, NAMŲ ADRESAS, EL.PAŠTAS , PROFESIJA, INFORMACIJA APIE JŪSŲ SVEIKATOS BŪKLĘ. ĮSIGYJANT MŪSŲ PASLAUGAS NTERNETU, NAUDOJAME TIK ŠUOS JŪSŲ DUOMENIS: VARDAS, PAVARDĖ, TELEFONO NUMERIS IR EL. PAŠTAS (TAI NAUDOJAMA JŪSŲ ASMENS IDENTIFIKAVIMU).
JŪSŲ PATEIKTI DUOMENYS NAUDOJAMI TIK GYDYMO TIKSLAIS T.Y. GYDYTOJAS ĮVERTINA KIEKVIENO PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĘ IR ĮVERTINĘS JĄ, NUKREIPIA JĮ GYDOMIESIEMS MASAŽAMS. ŠIE DUOMENYS NĖRA NAUDOJAMI KITAIS TIKSLAIS. ASMENS SVEIKATOS ĮSTORIJOS YRA SAUGOMOS SALONUOSE, PAGAL PACIENTO APSILANKYMO VIETĄ. PAKARTOTINAI ATVYKUS - DUOMENYS TIKSLINAMI. PACIENTAS TURI ŠIAS TEISES:
SUSIPAŽINTI SU JO NAUDOJAMAIS DUOMENIMIS; REKALAUTI IŠTAISYTI, PAKEISTI NETIKSLIUS, NETEISINGUS ARBA NEIŠSAMIUS DUOMENIS.
KAI PACIENTO DUOMENYS YRA TVARKOMI PAŽEIDŽIANT TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS, PACIENTAS TURI TEISĘ PATEIKTI SKUNDĄ VALSTYBNEI DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJAI (A.JUOZAPAVIČIAUS G. 6, 09310 VILNIUS, EL. PAŠTAS ada@ada.lt